Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mariana Smoluchowskiego, ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, w Krakowie.

Instytut Fizyki im. Mariana SmoluchowskiegoKomunikacja


© FAIR - wyzwania i szanse dla polskiej fizyki