Program

  • Poniedziałek, 17 września, godz. 1700 - rejestracja i powitanie w Instytucie Fizyki UJ

  • Wtorek, 18 września, godz. 1730 - poczęstunek "cheese and wine" w Instytucie Fizyki UJ

© FAIR - wyzwania i szanse dla polskiej fizyki